Jak komunikovat v konfliktu

Chcete se naučit, jak si poradit elegantně s každodenními konflikty? Jak sdělovat nepříjemné věci, či jak předcházet hádkám?

CO: 1/2 denní workshop pro pracovní týmy, kde si rozvinete své komunikační dovednosti pro lepší zvládání konfliktních situací. 

KDY: Termín vybereme dle vzájemné domluvy.
DÉLKA WORKSHOPU:
4 hod.

KDE: Nováčkova 58, Brno nebo jinde dle dohody (Brno, Jižní Morava, region Uherské Hradiště)


CO VÁS ČEKÁ:

Intenzivní 1/2denní workshop, na kterém nahlédnete pod pokličku lidské mysli, když se dostane do napjatých situací. A na praktických cvičeních vyzkoušíte komunikační techniky pro zdolávání každodenních konfliktních situací. Dozvíte se:

  • Jak vzniká konflikt, jak a proč v této situaci reagujeme, role emocí a potřeb v konfliktu.
  • Chyby, které často děláme v naší každodenní komunikaci (kritika, posuzování, zlehčování...) a které mohou vést ke konfliktům. Pojmenujeme je a vysvětlíme, co přináší do naší komunikace, vyzkoušíme jejich efekty v praxi. Pojmenování chyb a uvědomění si jejich vlivu je důležitým krokem ve změně naší komunikace.
  • Co můžu dělat jinak - seznámení se s komunikačními technikami, které pomáhají konfliktům předcházet nebo je umět lépe zvládat. Jak přinášet nepříjemná sdělení, aby je druhý lépe přijal a byl ochoten naslouchat vám. A praktický nácvik.
POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 - 14 osob
CENA PRO CELÝ TÝM: 6 000 Kč

OBJEDNAT WORKSHOP můžete vyplněním formuláře níže anebo mi napište na e-mail ivana@hamadova.cz.

Chci objednat workshop pro svůj tým