Jak komunikovat v konfliktu

Chcete se naučit, jak si poradit elegantně s každodenními konflikty? Jak sdělovat nepříjemné věci, či jak předcházet hádkám?


CO: Podvečerní workshop, kde si rozvinete své komunikační dovednosti v oblasti řešení sporů.

KDY a KDE: momentálně není vypsán termín


CO VÁŠ ČEKÁ:

Interaktivní workshop s profesionální mediátorkou. Je určen pro všechny, kteří chtějí umět lépe zvládat konfliktní situace a naučit se, jak jim předcházet. Nahlédnete pod pokličku lidské mysli, když se dostane do napjatých situací. A na praktických cvičeních vyzkoušíte komunikační techniky pro zdolávání každodenních konfliktních situací. Dozvíte se:

  • Jak vzniká konflikt, jak a proč v této situaci reagujeme, role emocí a potřeb v konfliktu.
  • Chyby, které často děláme v naší každodenní komunikaci (kritika, posuzování, zlehčování...) a které mohou vést ke konfliktům. Pojmenujeme je a vysvětlíme, co přináší do naší komunikace, vyzkoušíme jejich efekty v praxi. Pojmenování chyb a uvědomění si jejich vlivu je důležitým krokem ve změně naší komunikace.
  • Co můžu dělat jinak - seznámení se s komunikačními technikami, které pomáhají konfliktům předcházet nebo je umět lépe zvládat. Jak přinášet nepříjemná sdělení, aby je druhý lépe přijal a byl ochoten naslouchat vám. A praktický nácvik.
CENA:  120 Kč/os.
POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 - 14 osob

PŘIHLÁSIT SE - můžete vyplněním formuláře níže anebo mi napište na e-mail ivana@hamadova.cz.

Chci se přihlásit

Zarezervujte si místo včas. Vaši přihlášku Vám potvrdím e-mailem.