7denní výzva - krok 7+1

14.03.2021

VDĚČNOST V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ + 1 KROK NAVÍC
Sedněte si v klidu s ranní kávou nebo jen tak, uvolněte se a zamyslete se nad tím, za jaké 3 věci ve svém životě jste upřímně vděčni, že je máte a poděkujte za ně.

A proč bychom měli vděčnost do svého života přinášet? Vděčnost je pro naši mysl a tělo velmi prospěšná, protože v nás vyvolává pozitivní pocity a cítíme se díky ní spokojenější. Je to dovednost, kterou můžete ve svém každodenním životě trénovat a díky tomu měnit své celkové naladění.
Pokud se rozhodnete, že ji do svého života zařadíte, vytvořte si po dobu prvních 10 dnů cíleně rituál, kdy si vyhradíte např. ráno po snídani chvíli a připomenete si, za co jste vděčni. Může se jednat i o malé drobnosti a věci, které považujete za samozřejmost. Jestliže se již delší dobu cítíte špatně, tak první kroky mohou být náročné, o to důležitější pro vás bude cíleně nacházet a pojmenovávat pravidelně den za dnem věci, za které jste vděčni a uvědomovat si, že nejsou ve vašem životě automaticky.

1 krok navíc: ROČNÍ KOMPAS

Tento krok navíc nám pomáhá zastavit se a podívat se zpětně na svůj každoroční koloběh a zamyslet se nad tím, čeho bychom rádi dosáhli v roce následujícím.
Roční kompas je brožurka, která vám pomůže zhodnotit a uzavřít rok předchozí a naplánovat rok následující. Je to skvělý nástroj pro sebereflexi a vlastní rozvoj a také objevování vzorců, kterých si mnohdy nejste vědomi. Uvědomíte si díky němu, kolik dobrých věcí vás v předchozím roce potkalo, čeho se vám podařilo dosáhnout a co byste naopak chtěli změnit. Sama jej využívám už 4 roky a pomáhá mi těšit se ze svých inepatrných úspěchů a zastavovat se, když se v něčem začnu zacyklovat.

Pokud máte chuť, můžete si jej zdarma stáhnout na https://yearcompass.com/cz/. Ačkoliv již začal březen, většina roku je před námi a díky odstupu se vám o to lépe bude hodnotit a uzavírat rok předchozí.