2denní kurz "Zpětné vazba a hodnocení zaměstnanců"

Vedete tým lidí? V tom případě komunikace a práce s lidmi je vaší každodenní nezbytností. Naučte se je dobře motivovat, pracovat efektivně se zpětnou vazbou, úkolováním a hodnocením. Dobrá komunikace a spolupráce je základem ke stabilnímu a spokojenému týmu.

Pro koho je kurz vhodný:
Pro všechny, kteří mají na starosti chod týmu lidí. A mají chuť zlepšit své komunikační dovednosti, aby dokázali členy svého týmu lépe k práci motivovat, efektivně poskytovat průběžnou zpětnou vazbu a vést dobře proces hodnocení.

Co vás čeká:
Na tomto dvoudenním intenzivním kurzu se naučíte, jak využívat co nejefektivněji zpětnou vazbu v každodenních situacích, jak pracovat s pravidelným hodnocením zaměstnance a motivovat jej v jeho práci, jak komunikačně uchopit komplexní proces od zadávání úkolů, přes jejich kontrolu, vyhodnocování a další plánování.
Pro doplnění pohledu na komunikaci a spolupráci v týmu se seznámíte také s technikami, jak si sami zkontrolovat a upravovat kompetence a procesy v týmu, pokud vám to někde drhne.

Den 1:

  • Úvod do zpětné vazby, její specifika a základní principy. Sebereflexe komunikačních dovednosti pro práci s týmem.
  • Chyby, které často děláme při dávání zpětné vazby (kritika, posuzování, hrozba...) a které naši spolupráci zhoršují. Pojmenujeme je a vysvětlíme, co přináší do naší komunikace a vztahu s podřízeným. Na praktických cvičeních si jejich efekty vyzkoušíme a poté společně zreflektujeme. Pojmenování chyb a uvědomění si jejich vlivu na naši komunikaci a spolupráci je důležitým krokem ve změně naší komunikace.
  • Naučíme se postup, jak nabídnout zpětnou vazbu efektivně - 4 kroky sebevyjádření svých potřeb. Dokážeme tak přinést nepříjemné informace, aby je druhý přijal a byl ochoten spolupracovat na změně. Trénink jednotlivých kroků a celku pomocí praktických cvičení. Práce s vyjadřováním vlastních potřeb, otevřenými otázkami, nasloucháním, emocemi, postupem utváření žádostí.
  • Jak pracovat se zaměstnanci, kteří přináší potenciální konflikt, jak si u nich poradit se silnými emocemi.
  • Úvod do hodnocení zaměstnanců a jeho nastavení.

Den 2:

  • Jak na hodnocení - představíme si postup jak na efektivní hodnocení zaměstnanců krok za krokem, práci s cíly - jejich nastavení, průběžná kontrola a hodnocení, rozvoj zaměstnance. Zapojení 4 kroků sebevyjádření svých potřeb. Praktická cvičení.
  • Zadávání úkolů - komunikace při zadávání úkolu, jasné nastavení, přidělování zodpovědnosti, ověřování porozumění. Praktická cvičení.
  • Práce s nemotivovaným zaměstnancem.
  • Co když to nefunguje ani tak? Co když se zaměstnanci nedokáží domluvit mezi sebou, nedělají co mají nebo naopak více lidí dělá stejnou věc souběžně? Tipy na prověření nastavení kompetencí a procesů, jejich sebekontrolu.


Počet účastníků: 6 -14 osob

Délka workshopu: 2 pracovní dny

Cena pro celý tým: 19 000 Kč

Mám zájem o kurz pro můj tým