Celodenní kurz "Zpětná vazba pro vedoucí týmů "

Vedete tým lidí? V tom případě komunikace a práce s lidmi je vaší každodenní nezbytností. Naučte se je dobře motivovat, pracovat efektivně se zpětnou vazbou i zadáváním úkolů.

Pro koho je kurz vhodný:
Pro všechny, kteří mají na starosti chod týmu lidí. A mají chuť zlepšit své komunikační dovednosti, aby dokázali členy svého týmu lépe k práci motivovat a efektivně poskytovat průběžnou zpětnou vazbu.

Co vás čeká:
Na tomto intenzivním kurzu se naučíte, jak využívat co nejefektivněji zpětnou vazbu v každodenních situacích, jak komunikačně uchopit komplexní proces od zadávání úkolů, přes jejich kontrolu, vyhodnocování a zlepšování.

  • Úvod do zpětné vazby, její specifika a základní principy. Sebereflexe komunikačních dovedností při práci s týmem.
  • Chyby, které často děláme při dávání zpětné vazby (kritika, posuzování, hrozba...) a které naši spolupráci zhoršují. Pojmenujeme je a vysvětlíme, co přináší do naší komunikace a vztahu s podřízeným. Na praktických cvičeních si jejich efekty vyzkoušíme a poté společně zreflektujeme. Uvědomění si co dělám nesprávně je prvním krokem ke změně.
  • Naučíme se postup, jak nabídnout zpětnou vazbu efektivně - 4 kroky sebevyjádření svých potřeb. Dokážeme tak přinést nepříjemné informace, aby je druhý přijal a byl ochoten spolupracovat na změně. Trénink jednotlivých kroků a celku pomocí praktických cvičení. Práce s vyjadřováním vlastních potřeb, otevřenými otázkami, nasloucháním, emocemi, postupem utváření žádostí.
  • Zadávání úkolů - komunikace při zadávání úkolu, jasné nastavení, přidělování zodpovědnosti, ověřování porozumění. Praktická cvičení.
  • Jak pracovat se zaměstnanci z pozice vedoucího, když mezi nimi vznikne konflikt.


Počet účastníků: 6 -12 osob

Délka workshopu: 7,5 hodin

Cena pro celý tým: 19 000 Kč

Mám zájem o kurz