Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě ke vzájemné dohodě.


Když Vás trápí konflikt a chcete se dohodnout

Poskytuji mediace pro řešení rodinných, občanských a pracovních sporů. Nestranný a diskrétní přístup, kultivované urovnávání vztahů, prostor nalézt vzájemnou dohodu k oboustranné spokojenosti. Dokážete se tak dohodnout efektivněji a v kratším čase.

Více o mediaciKdyž vám to v týmu drhne a chtěli byste se domlouvat a spolupracovat lépe.

Pro optimalizaci týmové spolupráce a vašich procesů vám pomůžu najít a pojmenovat místa, která vaši spolupráci znesnadňují a následně je upravit. K vyřešení osobních konfliktů využijeme mediaci. Pro zlepšení komunikace budete mít možnost naučit se pracovat aktivně se zpětnou vazbou na komunikačních kurzech.


Když se chcete naučit, jak si poradit s konfliktem a jak mu předcházet.

Kurzy nabízí příležitost poznat, jak vzniká konflikt, jak s ním pracovat či mu předcházet. Jakou roli hrají naše emoce a potřeby a jak můžeme komunikovat jinak. Dovednosti užitečné v soukromém i pracovním životě.